Radioamatören driver fortfarande ärendet mot försvaret

Han befann sig hösten 2014, under pågående övning, inne på militärt område med radioutrustning i bilen. När hemvärnsmännen fann honom trodde de att mannen ingick i övningen. Därför kvarhöll de honom, krävde legitimation och genomsökte fordonet. Jan Johansson, som mannen heter, var inte road men tvingades foga sig. Efter att tillkallat befäl kom till platsen kunde man fastställa att den mystiske Johansson var civil och på fel plats vid fel tillfälle. Han var radioamatör och uppskattade inte hur han blivit behandlad. Befälet avvisade sedermera mannen från platsen.

Efteråt anmälde Johansson händelsen till både Polis och Justitieombudsmannen (JO). Åklagaren lade ner ärendet men i juni 2015 återkom JO med ett kritiskt yttrande mot Skaraborgs regemente om att vare sig soldaterna eller befälets handlande varit riktigt. Civilisten på fel plats fick rätt.

Nu rapporteras det dock om att han inte nöjt sig med detta. En andra polisanmälan har gjorts sedan dess, som även den lades ner. Men det här tycks extremt viktigt för nu har Johansson enligt Skövde Nyheter kontaktat TV-programmet Veckans brott som går i SVT i förhoppning om att Leif GW Persson ska hjälpa honom i ärendet. Man lockas såklart att undra kring skäl samt den stora energin att försöka skapa ett rättsfall av detta. Det återstår att se ifall Leif GW & Co tar upp fallet.

Läs även Semper Miles artikel: Civilist på fel plats skapar JO-kritik mot försvaret