Ökat förtroende för Polisen eller poliser?

Enligt den nationella trygghetsundersökning (NTU) som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterar varje år sedan 2006 är förtroendet för Polisen högt. Senaste resultatet är t o m högst hittills då 65 procent av Sveriges befolkning har stort eller mycket stort förtroende för polisens sätt att sköta sitt arbete (en ökning med 4%). Tummen upp!

Men märk att rapporten presenterar ”resultat från NTU:s nionde datainsamling, som gjordes från januari till mitten av maj 2015.” Således kan den inte sägas omfatta någonting av den turbulenta händelseutvecklingen under, låt säga maj-december från året som gått.

Resultatet för 2014 och en bit in i 2015, är alltså betryggande och borde kunna bli ännu bättre på sikt. Närmast kan det dock bli svårare än någonsin att svara på frågan. I kommande mätning inkluderas ju hela 2015 och de 12.000 tillfrågade som utgör underlag kommer då att noga behöva väga in två sidor av Polisen som ofta varit i dagen:

Polismyndigheten å ena sidan, som allmänheten sällan kommer i kontakt med men väl kunnat följa offentligt genom en krånglig omorganisation, öppen lönekonflikt mot sin egen personal samt det senaste där det framkommit uppgifter om att politiska uppfattningar kan ha legat till grund för beslut, mörkläggningar o dyl.
Å andra sidan poliserna, som i media ofta framställts som duktiga och plikttrogna där de kämpar på trots allt större arbetsbörda, dålig/farlig arbetsmiljö och given brist på lön samt löneutveckling.

Förhoppningsvis ligger tankarna hos de senare om det ska bli några 65 procent som i kommande undersökning fortsatt väljer ”stort eller mycket stort förtroende för polisens sätt att sköta sitt arbete” för det finns tyvärr numer en känd skillnad på Polisen och poliser.

BRÅ – Nationella trygghetsundersökningen 2015 (PDF)

Läs även Semper Miles artiklar:
Polisen utför mer med mindre
Vad ska de ersätta polisen med?
Bara 25% trafikpolis kvar – och det minskar
Underfinansierad och skakig vision