Foto: Hangsna

Ny generaldirektör för FORTV från rikspolischefens kansli

I torsdags utnämndes Maria Bredberg Pettersson till ny generaldirektör för Fortifikationsverket (FORTV). Hon har ett förflutet som styrelsemedlem i FORTV sedan 2014 med lång erfarenhet av chefs- och ledarbefattningar inom statliga myndigheter. Senast som överdirektör vid Rikspolischefens kansli samt ledamot i Finansinspektionens styrelse. Tidigare på flera chefspositioner inom Skatteverket och som departementsråd och chef på Näringsdepartementet.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund är mycket nöjd över rekryteringen och man bedömer Maria Bredberg Petterssons erfarenheter som synnerligen relevanta för Fortifikationsverket.
”Fortifikationsverket är en viktig myndighet med uppgift att bidra till att bygga ett starkt totalförsvar. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kunniga och engagerade medarbetare ytterligare utveckla verksamheten”, säger Maria Bredberg Pettersson i ett pressmeddelande publicerat av Regeringskansliet.

Vart nuvarande generaldirektören Urban Karlström, som innehaft posten sedan 1 januari 2012, tar vägen är ännu inte kommunicerat från säker källa men pension har nämnts. Han avrundar starkt med återförandet av Marinhamnen i Fårösund och de första spadtagen för bygget av nya garnisonen på Tofta skjutfält för bara några dagar sedan. Maria Bredberg Pettersson tillträder den 9 april.

”Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål. Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom. Myndigheten bedriver sin verksamhet i stora delar av landet och har sitt huvudkontor förlagt till Eskilstuna.”

Fortifikationsverket

Läs även Semper Miles: Militär byggnation för ett par miljarder om året framöver och Marinhamnen köps tillbaka för att stärka Sveriges försvar samt En del av nationens förmåga med FMV och FORTV och En militär som högste chef för FMV

(Bilden: Fortifikationsverkets lokaler i fastigheten Fortet i Eskilstuna. Foto: Hangsna, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

– New Director General to the Swedish Fortifications Agency.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]