Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Militär och myndigheter övar försvar på västkusten

I höstas var det stadsövning med ca 250 soldater i Tanum och Strömstad. Nu kommer omkring 650 hemvärnssoldater att genomföra Rikshemvärnschefens insatsövning som startade idag (stort tack). Under fem dygn, 11-15 april, övar man med utgångspunkt från scenariot att beredskapen höjts till följd av en internationell kris. Sverige hotas och behovet av säkerhet och skydd har ökat, och med aktiva B-styrkor i rörelse kan det komma att visa sig välbehövligt. ”Det kan avlossas skott och se dramatiskt ut” förklarade tf bataljonschefen Erika Åbrodd i lokalradion i eftermiddags.

Det är Bohusbataljonen, 40:e hemvärnsbataljonen, som förstärkta med 211:e insatskompaniet från Upplandsbataljonen och 445:e granatkastarpluton från Älvsborgsbataljonen som övar, företrädesvis i trakterna kring Lysekil, Skredsvik och Uddevalla.

Samtidigt genomförs en samverkansövning ur ett totalförsvarsperspektiv där bl a Länsstyrelsen Västra Götaland och flera kommuner på olika sätt har att se över verktyg och rutiner för krishantering i såväl liten som stor skala. Bland annat har utrymning nämnts för spelnivå, alltså i teoretin. (Det händer en del i regionen just nu. I morgon hålls även katastrofövningen Liv på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.)

På lördagen den 14 april arrangeras en informationsdag vid Torp köpcentrum intill E6 i västra Uddevalla. Där kan man möta sitt hemvärn som berättar om verksamheten, svarar på frågor, visar upp materiel, fordon och passar på att rekrytera. Under dagen ger även Hemvärnets musikkår Bohusdal konserter. Här finns också Försvarsutbildarna som fokuserar på ungdomsverksamheten samt Räddningstjänsten m fl. Rikshemvärnschefens insatsövning tar ordentlig fart i morgon torsdag och pågår t o m söndag.

Rikshemvärnschefens insatsövning

Bohusbataljonen, 40:e hemvärnsbataljonen

Upplandsbataljonen, 21:a hemvärnsbataljon

Älvsborgsbataljonen, 44:e hemvärnsbataljon

Läs även Semper Miles: Till skydd för Tanum och Strömstad i rejäl stadsövning och Amfibieövning i skärgården mellan Göteborg och Lysekil samt Göteborgs luftrum extra säkert under förmiddagen och Välmatad totalförsvarsövning för samverkan på stabsnivå

(Bilden är från ett annat tillfälle. Hemvärnsförband ansvarar för säkerheten.)

– Larger Home Defence exercise in middle West coast area outside Uddevalla

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]