Foto: Janee

Kronans mark upplåts för djurfoder i den svåra torkan

Torkan har pågått under lång tid och ser ut att fortsätta. Det betyder att Sveriges lantbrukare har det extremt tufft med foder till djuren. Något som får allvarliga följder för vår försörjning.

Runt om i landet gör man vad man kan för att hjälpa till i dessa kristider. Bland annat kliver Fortifikationsverket fram i samarbete med Statens Fastighetsverk, de förvaltar båda rejäla markområden som kan komma till nytta och man tittar på vad som kan slås eller användas för bete. Rutiner för tillfälliga upplåtelser är framtagna och finns.

All upplåtelse ska godkännas av Försvarsmakten som alltjämt har förtur till mark för sin ordinarie verksamhet, övningar o dyl. Helt riktigt, men medvetna om situationen kommer aktuella ärenden att hanteras så snabbt det bara går.

Den som har behov av eller frågor kring foderändamål på ”Kronans mark” uppmanas att ringa Fortifikationsverkets servicecenter på telefon 010-444 40 00 för kontakt.

FORTV – Brist på djurfoder i den svåra torkan

Läs även Semper Miles: Är inte livsmedel en del av vår vardag och säkerhet? och Kvar i landet men rejäl centralisering på annan ort samt Bristen på grönt kvar och handlar egentligen om så mycket mer och Bättre förutsättningar för den som förstår att broschyren inte räcker

(Bilden är en illustration, ett övningsfält från ett annat tillfälle. Foto: Janee, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

– Severe drought in Sweden demand special measures to get animal feed for livestock. The Swedish Fortifications Agency to make state/military fields available

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]