Foto: News Øresund, Malmö, Sweden

Intressant i Almedalen 2018

Så har det blivit dags igen för en rejält förtätad vecka med politiker, ledare och chefer, myndigheter, lobbyister, föreningar, intresseorganisationer, journalister och förståsigpåare av alla de slag som avser göra vad de kan för att bli sedda och hörda. Förra året skippade statsministern det här för egna alternativ på andra håll. I år kommer stora delar av regeringen att finnas på plats. Det är ju ändå valår.

Under perioden 1-9 juli genomförs den femtionde Almedalsveckan med massor av ämnesinriktningar. Politikerna och partierna har varsin dag, i år fördelat så här: söndag 1/7 Ulf Kristersson (M), måndag 2/7 Jonas Sjöstedt (V), tisdag 3/7 Jan Björklund (L), onsdag 4/7 Annie Lööf (C), torsdag 5/7 Stefan Löfvén (S), fredag 6/7 Ebba Busch Thor (KD), lördag 7/7 Jimmie Åkesson (SD) och slutligen söndag 8/7 Isabella Lövin (MP).

I Almedalen samlas och samsas en massa olika ämnen och inriktningar. Hela 4 351 evenemang är i skrivande stund listade att äga rum fram t o m måndag om en vecka. Som vanligt börjar och slutar det lite försiktigt.
Vi har skummat det digra programmet efter i första hand försvars- och säkerhetsrelaterat. Det är långt ifrån komplett men här nedan är vad vi finner kan vara rekommenderbart i det enorma bruset. Listan byggs allt eftersom på inför kommande dag, nerifrån och upp.

Söndag 8 juli

12:00-12:45 Isabella Lövin håller tal

Lördag 7 juli

19:00-20:00 Jimmie Åkesson talar i Almedalen

Fredag 6 juli

09:30-10:30 Dödligt våld – ett livsviktigt förebyggande
11:00-12:00 Hur ser unga på försvaret i dag och i framtiden?
13:30-14:30 Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer
14:00-15:20 Putins fjärde presidentperiod – och sedan då?
19:00-20:00 Ebba Busch Thor talar i Almedalen

Torsdag 5 juli

09:00-09:45 Förändrad kriminalitet – var står vi och vad ser vi framåt?
09:30-09:50 Kalla kriget utan ideologi? En reflektion om normativa dimensioner i Rysslands utrikespolitik
09:45-11:30 Brottet blåljussabotage, ny lagstiftning, men räcker det?
10:00-12:00 Sveriges framtida cyberförsvar
10:00-18:00 Hur fungerar skyddsrum när krisen kommer?
11:30-11:45 Hur jagar man tjuvar på nätet?
12:15-12:40 Anser försvarsministern att Sverige kan försvara sig?
13:00-13:45 Möjligheter och utmaningar med att rekrytera 22 000 nya medarbetare på sex år
13:00-13:30 Hur kan vi skydda oss från cyberattacker och hur påverkas vi av Fake News från främmande makt?
13:00-13:45 Dödsskjutningarna som skakade Sverige – Hur får vi bukt med den organiserade brottsligheten?
13:00-14:00 Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Polisen – kris i statsförvaltningen eller medborgarskapet?
13:30-14:15 Polisen och framtidens medborgare – vilka möter vi i morgondagens Sverige?
14:15-15:00 Hur ser Sveriges mobilitet ut vid krissituationer?
14:45-15:00 Aktuell politisk debatt om försvaret
15:00-15:45 Så ska Sveriges största myndighetsrekrytering gå till
16:00-16:45 Hur kan aktörer som säkerhetsföretag avlasta och frigöra resurser för polisen?
19:00-20:00 Stefan Löfven talar i Almedalen

Onsdag 4 juli

08:30-09:15 De digitala hoten – svensk samverkan förbättrar skyddet
09:00-09:45 Alla vill ha ett tryggare samhälle, men hur?
09:00-09:45 Polisarbete i utsatta områden – så stoppar vi skjutvapenvåldet
10:00-10:20 Hur ska han vända krisen inom polisen?
10:00-10:45 Ett helhetsgrepp om Sveriges trygghetsutmaningar
10:00-11:00 Blåljussamarbete vid terrorattack – det är tillsammans vi kan göra skillnad
10:00-18:00 Hur fungerar skyddsrum när krisen kommer?
11:00-11:15 Hur otryggt är Sverige?
12:00-13:00 ID-kapningar – ett globalt problem. Vad kan vi lära oss av andra länder?
12:15-12:45 Är Sverige rustat för ett informationskrig?
12:15-13:30 En bra polis för allas trygghet – i samtid och framtid
13:00-13:30 Hur förbereder sig Sverige inför krig och vad händer om kriget slår till?
13:15-13:30 Hur är det att arbeta som journalist i en krigszon?
13:15-14:45 Käk för kris och krig – livsmedelsberedskap för en ny tid
14:00-15:30 Kan allmänheten skyddas mot terrorhandlingar på allmän plats?
14:15-15:15 Säkerhetsskyddad upphandling – Skandalen på Transportstyrelsen från ett juridiskt perspektiv
14:35-15:00 Allt färre brott klaras upp och känslan av otrygghet ökar i Sverige. Varför funkar inte polisen?
15:00-15:45 Varför lades Gotlands förband ned?
15:00-15:45 Hur ser den ut? Den grova o-organiserade brottsligheten?
15:45-16:45 Hur försvarar vi vårt öppna och demokratiska samhälle mot desinformation?
15:45-16:45 Våldsbejakande extremism – hur förebygger vi och vilka är utmaningarna? Vad kan vi lära av Danmark?
19:00-20:00 Annie Lööf talar i Almedalen

Tisdag 3 juli

08:00-08:45 Hot och våld mot poliser – har problemen tagits på allvar?
09:00-09:20 Behöver Försvaret hjärt- och lungräddning?
09:00-09:30 Samverkan för att bekämpa den organiserade brottsligheten
09:00-09:35 Cybersäkerhet vår tids snabbast växande kompetensutmaning?
10:00-18:00 Hur fungerar skyddsrum när krisen kommer?
11:00-11:30 Så möter Sverige framtidens stridsflyg
11:00-11:30 Tillväxten i extremistmiljön
11:00-12:30 Hur skapar vi ett trovärdigt militärt försvar?
11:30-11:45 Hur ser de religiösa extremistmiljöerna ut?
11:30-12:05 Sveriges flygvapen i framtiden
11:45-12:15 Att klara upp brott – polisens viktigaste uppdrag?
12:00-12:45 Europeiskt försvarssamarbete: Om kriget kommer
12:00-12:45 Hur förbereder vi Sverige för det digitala terrordådet?
12:00-12:45 Gotland – Sveriges sista eller första utpost
13:00-13:50 Stridsflyget som ett svenskt säkerhetsintresse – vad innebär det i praktiken?
14:00-14:15 Sverige spänner sina militära muskler och förbereder invånarna för kris – vad är största hotet?
14:00-14:45 Ukraina nära fryspunkten – kan internationella aktörer ena landet?
14:00-14:45 Går Kustbevakningen en osäker framtid till mötes?
14:10-15:00 Hot och våld på sjukhusen allt vanligare – Hur kan vi bäst förebygga det?
14:15-14:30 Hur bör polisens arbetsuppgifter renodlas?
15:00-16:00 Hur högt får Försvaret smälla på Gotland?
15:30-16:30 Vad kan vi lära av det misslyckade demokratiska experimentet i Ryssland?
15:45-17:00 Det nya totalförsvaret – hur god är finsk och svensk beredskap?
16:15-16:45 Så skyddas demokratin
19:00-20:00 Jan Björklund talar i Almedalen

Måndag 2 juli

08:00-09:15 Fler poliser, fler problem?
09:30-10:15 Hot och skydd – två sidor av samma mynt
10:00-10:20 Hot utifrån, hur skyddar vi oss bäst?
10:00-11:30 Att manipulera val genom att så misstro
10:00-18:00 Hur fungerar skyddsrum när krisen kommer?
11:00-11:45 Hur ökar samarbete säkerheten runt Östersjön?
11:30-12:15 Gränskontroll, gränspolisverksamhet och verkställighetsarbetet inför 2024
12:00-12:30 Hur starkt är hotet från öst?
12:30-12:45 Är det svenska samhället redo för ett cyberkrig?
12:30-13:00 Kan vi lita på Säpo?
13:00-13:30 Hur fungerar dagens skyddsrum – om kriget kommer, hur hittar du ditt?
13:00-14:00 Svensk räddningstjänst 2025 – modern aktör i daglig beredskap och central komponent i civilförsvaret
14:00-14:30 Spioner och extremister – hur starkt rustade är vi mot terrorism och informationspåverkan?
14:00-15:00 Ett komplett totalförsvar – Den privata och offentliga sektorn sida vid sida i totalförsvarsfrågor?
14:10-15:00 Om den stora katastrofen, civil eller militär, inträffar – Hur tar vi hand om de skadade?
14:15-14:55 Digital säkerhet – klarar myndigheterna de högre kraven?
15:00-15:45 Hur civilanställda utvecklar polismyndigheten
15:00-16:30 Framtidens försvarsmakt
16:00-17:00 Sveriges framtida försvar – vilken materiel kan möta hoten?
16:00-18:00 Att bygga ett nytt totalförsvar – hur klarar vi logistik och försörjning?
16:30-17:00 Säpo-chefen om terrorism, spionage och hotet mot Sverige
19:00-19:40 Jonas Sjöstedt talar i Almedalen

Söndag 1 juli

15:00-15:45 Det globala säkerhetsläget – hur kan EU skydda oss?
15:45-16:30 Strategiskt arbete mot terrorism
16:00-19:00 Hur fungerar skyddsrum när krisen kommer?
17:00-18:45 Survivors – vägen till och ur extremism
19:00-20:00 Ulf Kristersson talar i Almedalen

Almedalsveckan, programmet i sin helhet

Läs även Semper Miles: Folkligt stöd för försvar, säkerhet och ordning och Försvar? Snart dags att bestämma vilka som ska få bestämma samt Antalet värnpliktiga och underlaget ökar och måste fortsätta öka och Inga fartyg till politikernas Visby när Försvarsmakten tvingas hålla igen

(Bilden är från förra året. Något beskuren. Foto: News Øresund, Malmö, Sweden. CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/?theme=Running_Club)

– Annual Almedalen Week. During 1st to 9th of July, politicians, leaders, authorities, corporation, interest organizations, lobbyists, media and much, much more gather in Visby on Gotland

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]