Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Hemvärnet i fler roller och som egen försvarsgren

Hemvärnet har förvandlats och är idag en viktig resurs, användbar både militärt och civilt. Det vet och tackar de flesta för! Kan Hemvärnet kanske rent av bli (kärnan i) vårt nya försvar – och mer?
Kring detta funderar två moderata politiker i Jönköpingsposten: Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson samt Jan R Andersson, ledamot i försvarsutskottet.
Hemvärnet utgör idag 40% av Försvarsmakten och har föryngrats samt fått nya uppgifter. Därför bör de ges erkännande och ännu större ansvar enligt Wallmark och Andersson – Hemvärnet bör växa ytterligare och bli en egen försvarsgren!

Tanken är intressant men bakvänd. Det känns aningen som att herrarna politiker glatt förvånas över Hemvärnets förvandling och utifrån detta föreslår fortsättningen. Det finns orsaker till att Hemvärnet föryngrats, tilldelats utrustning och betydligt vassare uppgifter än förr. Värnplikten som engagerade och fångade upp intresserade skars ner hårt tills den försvann helt och hela försvarsorganisationen med anställda, utrustning o dyl är en bråkdel av vad den var för några tiotal år sedan. Frivilligheten och visstidskontrakt blev en enorm faktor, med den lokala anknytningen som mycket positiv del i en värld där övrig militär verksamhet på många håll försvunnit totalt.

Hemvärnsbataljoner finns över hela landet. Försvarsmakten framhåller redan värdet av dessa och beskriver det organisatoriska läget så här: ”hemvärnsförbanden [är] en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige”.

Självklart kan och bör Hemvärnet växa och ges avancerade uppgifter men det får inte på något sätt eller någonstans ske ”istället för”. Vad man vill uppnå med att skapa ytterligare en försvarsgren känns vag. Man nämner ”god beredskap och hög tillgänglighet hos de egna förbanden för att snabbt kunna möta en motståndare” vilket är riktigt men som ju är ett signum redan idag. Föreligger inte en överhängande risk att vi i huvudsak skulle skapa fler försvarspolitiska faktorer som även de över tid ska avhandlas av regering och riksdag?

Det är inte slut där. Man sneglar också på Danmark och deras Polishemvärn. En alldeles utmärkt tanke men här gäller i stort sett samma sak. Att kunna förstärka säkerheten vid kris, terrorbrott etc ger styrka men vi måste först se till att Polisen fungerar och mår bra innan Hemvärnet kliver in även i den rollen. Och så tycks man glömma Beredskapspolisen.
Avslutningsvis kan man fortsätta spekulera på den inslagna vägen. Skulle Hemvärnet kunna utföra ännu mer? Behoven finns precis som ovan. Vad sägs om räddningstjänsten, sjukvården, tullen, ordningshållning, skolan för att nämna några? Inte helt enkelt, Wallmark och Andersson. Inte helt enkelt.

JP – Gör Hemvärnet till en egen försvarsgren

Försvarsmakten om Hemvärnet

Läs även Semper Miles: Vad ska de ersätta polisen med? och Ska vi inte bara döpa om Hemvärnet och låta dem fixa allt? samt Försvar? Snart dags att bestämma vilka som ska få bestämma och Begreppet med skyddsstyrkorna är inte riktigt solklart

(Bilden: Övning, samverkan mellan Försvarsmakten och blåljusmyndigheter.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]