Foto: Colin

FOI i uppdrag för krafttag mot extremism

För att göra de förebyggande verktygen mot våldsbejakande extremism mer träffsäkra har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) fått i uppdrag av Regeringen att kartlägga och analysera den sortens propaganda som sprids via nätet i Sverige samt deras internationella kopplingar. Omfattningen är högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism.
”Det finns ett behov av att få kunskap om sambandet mellan extremistiska aktioner som sker och extremistiska aktiviteter i den digitala miljön.” FOI kommer att arbeta i samrådan med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST), Polisen och SÄPO m fl.

Den totala kostnaden beräknas uppgå till högst 4.700.000 kr. Delrapport ska presenteras Kulturdepartementet i januari 2017 och slutrapport senast mars 2019.

Regeringsbeslut om, och underlag för, uppdraget (PDF)

Läs även Semper Miles artiklar: Den nya svenska strategin mot terrorism samt Smidigare registersamarbete mot terror

(Bild av Colin, CC BY SA 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)