EU och Sverige kliver fram för Frankrike

Det som hänt och händer är inte ”där borta” längre! Frankrike är i krig, säger president Hollande och har åberopat Lissabonfördragets paragraf 42.7 vilket innebär att EU-medlemsstaterna är skyldiga att ge stöd och bistånd med alla till buds stående medel om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium. Enligt Sveriges Radio på morgonen har samtliga medlemsländer i EU godkänt Frankrikes begäran! Det betyder att Sverige, precis som alla andra, nu utgör en del av kommande agerande i Europa och världen.
Sveriges försvarsminister Hultqvist säger dock att det ännu är för tidigt att gå in på hur det svenska stödet skulle kunna komma att se ut. Det ska framkomma efter diskussioner med bl a Frankrike och kommer även an på övriga EU-länders stöd och insatser.

Vad ”med alla till buds stående medel” betyder i praktiken återstår alltså att se. Vad man kan sluta sig till är dock att Frankrike inte ser med blida ögon på läget och att det hastar. Inrikes kommer ett svenskt aktivt deltagande med stor sannolikhet att kräva ett nyktert fokus och en högre beredskap. Det är inget vi kan välja bort eller fundera kring.