Bekymmersamt kring värnpliktiga helt utan sociala egenskaper

I Finland har man uppmärksammat det faktum att bland de unga som kommer in för att genomföra sin värnplikt tyvärr finns de som helt saknar sociala färdigheter. Det rör sig inte om någon större grupp men uppmärksammas av Antti-Jussi Ämmälä, psykiatrisk överläkare vid finska Försvarsmakten. Att en del är blyga och lite tillbakadragna är varken nytt eller konstigt. De vet ändå hur man närmar sig andra. En mycket viktig egenskap i en militär situation. Det nya man lägger märke till nu är de som fullständigt saknar viktiga kunskaper för att skapa en vänskap och upprätthålla den, som är tysta, skygga och drar sig undan.
”Sociala grundfärdigheter borde man ha i bagaget redan när man kommer till armén”, säger överläkare Ämmälä. Vad fenomenet beror på vet man inte. Det är säkert inte heller unikt för Finland. Kan en värld av ökande brus med individualism, sociala klyftor och digitalisering vara på väg att förändra? Har vi i Sverige någon motsvarande övergripande koll på hälsoutvecklingen på området? Det här kan definitivt påverka urvalsprocessen och med det mängden vapenföra att räkna med.

Källa: Kaleva.fi