Läge och samarbeten för Norden, Baltikum och NATO

Under tisdag och onsdag nästa vecka blir det stor aktivitet i Stockholm angående mellanstatligt försvarssamarbete. Första dagen möts först försvarsministrarna från Sverige, Finland, Norge, representanter från Danmark och Island samt Natos generalsekreterare kring det nordiska försvarssamarbetet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Säkerhetsläget i närområdet, gemensamma projekt och beslut om framtida samarbeten står på dagordningen.
Därefter ansluter försvarsministrarna från Estland och Litauen samt parlamentssekreterare från Lettland. Fokus kommer då att ligga på ett större perspektiv med nordisk-baltiskt samarbete, säkerhetsläget i Östersjöområdet och partnerskapsfrågor med Nato. Innan dagen är över avhålls även ett möte på tu man hand mellan Sveriges försvarsminister Hultqvist och Natos generalsekreterare Stoltenberg.
Andra dagen ansluter den brittiske försvarsministern, Nederländernas Director International Affairs and Operations samt representanter från Tysklands och Polens försvarsdepartement. På agendan dag två står säkerheten i närområdet.

Nordic Defence Cooperation

Källa: Statskoll.se, Försvarsmakten