Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Tio dagar storövning med Swenex-15 på syd- och västkusten

Mer buller, flyg-, fartygs- och transportfordonstrafik än normalt kan förekomma, säger man från Försvarsmakten! Förövningarna i förra veckan är passerade och nu vankas det storövning den 12-22 oktober med sjöfartsskydd som huvudtema.
Övningen börjar i södra Östersjön och förflyttas efter några dygn runt Skåne och upp till västkusten. Man kommer att öva bl a ubåtsjakt, ytstrid, luftförsvar, minröjning, eskortering, sjötrafikkontroll, amfibiestrid och logistikförsörjning. Skjutning med lös ammunition kommer att ske till sjöss från fartyg och på land vid Göteborgs skärgårdsskjutfält.

Swenex-15 omfattar ca 1300 personer ur Marinen. Medverkar gör 2.Amfibiebataljonen, ett 30-tal fartyg och ett större antal stridsbåtar. Det blir korvetter, minröjningsfartyg, ubåtar och ubåtsräddningsfartyg, stödfartyg och bevakningsbåtar samt landbaserad logistik, stridsflyg från F7 och F17, enheter ur Helikopterflottiljen samt Kustbevakningen och Sjöfartsverket.
En intressant detalj är att civil mark kommer att utnyttjas som övningsterräng (enl ö k med resp markägare). Det möjliggör mer och bättre övning och påvisar samtidigt förståelse och stöd.

Det är alltså med rejäl bredd som Swenex-15 genomförs med detta viktiga fokus fr o m Måndag den 12 oktober och tio dagar framåt, med aktiviteter utöver det vanliga för vårt försvar.

swenex-15_karta-ovnomr

Angivna övningsområden.