Sverige levererar när Kroatien bygger bättre kustövervakning

Bläcket har knappt hunnit torka på papperet men när Kroatien satsar går det undan och det nya systemet ska vara klart och operativt till juni i år. SAAB fick förtroendet att leverera och inom ett halvår kommer man att kunna hålla full koll över sina  vatten genom att upptäcka, identifiera, spåra och övervaka farkoster på ett avstånd på upp till 100 km och ge operatörerna en marin situationsuppfattning dygnet runt, alla dagar.

SAAB: ”Vi kommer tillsammans med det lokala företaget Koncar-Engineering Co for Plant Installation and Commissioning Inc att installera systemet och ansvara för kommunikationsinfrastruktur, lokalt underhåll och support. Sammanlagt omfattar projektet arbete vid 40 olika anläggningar, varav en del ligger på avsides belägna öar som endast går att nå med helikopter. SAAB:s CoastWatch-kustövervakningsnätverk är ett marint övervaknings- och ledningssystem med en plattform designad för flera tillämpningar. Systemet kombinerar modern teknik med mångårig erfarenhet inom sammanslagning av sensordata, avancerad signalbehandling och distribuerad övervakning i realtid. Fler än 30 system är operativa idag, inklusive världens största AIS-nätverk.”

Kroatien visar genom detta starkt att man är beredda att freda sig samt vad man accepterar och inte.