Foto: SAAB

Saab vill expandera kraftigt i Storbritannien

Det har skanderats att Brexit skulle göra Storbritannien till ett oattraktivt land på flera områden, inte minst handeln. Tvärt emot ser nu svenska försvarsindustrijätten Saab ut att tillskynda med utökade affärer. Enligt brittiska källor säger Saabs VD för marknadsområde Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Magnus Lewis-Olsson, att företaget följer förhandlingarna mellan EU och Storbritannien men att det i sig inte kommer att påverka det redan väl utvecklade samarbetet och avsikterna att öka Saabs närvaro.

Brittiska företag finns med i många program, t ex levererar man 20-25% av innehåll/produktion för radarsystemet Giraffe och runt en tredjedel av Gripen.
I dagsläget har Saab ca 200 anställda i Storbritannien men man är en betydande aktör. Enbart Gripenprogrammet engagerar 600 brittiska företag och en expansion skulle kunna innebära i storleksordningen 6.000 brittiska gripenjobb den kommande tioårsperioden!

Vice VD för strategisk marknad för EMEA, Andrew Walton, säger att Saabs export inom EU kommer att fortgå samtidigt som verksamheten i Storbritannien kommer att öka. ”Storbritanniens regering kommer att behöva omförhandla handelsavtalen med EU, med 53 länder som har relation med EU samt med Världshandelsorganisationen (WTO). Det innebär möjligheter för oss.” Och det gäller såväl befintliga som helt nya projekt. Kan möjligen Sea Gripen, ”hangarfartygsversionen”, figurera i kulisserna för Royal Navy m fl?

Saab är ett företag med en årlig försäljning om ca 26,5 miljarder kronor i över 100 länder. Ett samarbetsland, med en plattform utanför EU i Europa, av den här kalibern borde rimligen ge goda effekter även hemma i Sverige.

Se fler av Semper Miles Saab-relaterade artiklar

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: © Copyright Saab AB.)

Källor: Sunday Express, IHS Jane´s 360, Linkedin

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]