Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

I över 80 internationella övningar och samarbeten även 2018

Finland fortsätta öva internationellt i samtliga element och på hög nivå. Man ser det som en viktig del av upprätthållandet, utvecklandet och uppvisandet av Finlands försvarsförmåga i syfte att ”utveckla beredskapen, prestationsförmågan samt personalens kunnande och handlingsförmåga”.

Det blir drygt 80 internationella utbildningsevenemang och övningar, utomlands och på finsk mark. Antalet är ungefär detsamma som för 2017 men kostnaden ökar till (8,8 miljoner EUR) motsvarande knappt 88 miljoner kronor i gällande kurs, en ökning med 38 miljoner från innevarande år.

Det intensiva övningssamarbetet mellan Finlands och Sveriges flygvapen fortgår och man kommer bl a medverka i svenska Flygvapenövning 18. Vidare strävar Marinen efter att inleda ett finsk-svenskt gränsöverskridande utbildnings- och övningssamarbete som inom flygvapnet.
Bland övningarna nämns även särskilt Trident Juncture (TRJE), Northern Coasts (NOCO), Baltic Operations (BALTOPS), Red Flag 18, Ramstein Alloy samt ARROW, NORTHER och Northern Griffin, Siil och Saber Strike.

Vi kommer definitivt se och höra om Finlands militära övningsaktiviteter nästa år, både på hemmaplan och i fjärran land.

Läs även Semper Miles: En hel veckas Huvudkrigsövning med niotusen koncentrerade i Helsingforsregionen och Halvårsinryckning med 12.000 nya rekryter genomförd samt Totalförsvar är en tillgång för landet på flera sätt

(Bilden: Finska soldater framrycker längs kustlinjen med Johan de Witt i bakgrunen. Från BALTOPS 2016.)

– Finland continues its international cooperation for military training and capability.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]