Foto: MKFI

Finska Marinen modifieras och förstärks 2018

Det har varit mycket Finland ett tag och de fortsätter att helt riktigt ta ”Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter” på fullaste allvar.
Finska marinen förbättrar sjöstridsförmågan och väljer Sverige för viktiga moderna system. I arbetet med modifieringsprogrammet Squadron 2000 där man i halvtid bl a avser att uppgradera smygrobotfartygen i Hamina-klassen kommer Saab att leverera stridsledningssystemet 9LV Combat Management System (CMS), eldledningssystemet 9LV Fire Control System (FCS), eldledningssiktet Ceros 200 och vapenstationen Trackfire Remote Weapon Station (RWS) samt det integrerade kommunikationssystemet TactiCall. Utöver detta väljer man även att köpa in Saabs nya lätta torped/torpedsystem inklusive utbildning och support.

Modifieringsarbetet och torpedleveranserna påbörjas nu 2018. Ordervärdet för torpedaffären är inte känd men Saabs del i modifieringsarbetet ligger bara det på ca 960 miljoner svenska kronor.

Vidare avser Finland att under året skriva kontrakt för att tillföra fyra multifunktionella korvetter. En kommande affär på ca 12 miljarder där fartygen byggs i landet med externa inköp av lednings-, vapen-, sensorsystem o dyl. Nya möjligheter för oss att leverera.


Film/collage och fakta: Hamina class missile boat Naval Power Military Republic of Finland (4:36 min)

Hamina-class Missile Boat, Wiki

Läs även Semper Miles: Saab i fler affärer för radar och kommunikation och Marin framförhållning med inhemska beställningar samt En hel veckas Huvudkrigsövning med niotusen koncentrerade i Helsingforsregionen

(Stora bilden: Pori 83, en av robotbåtarna i Hamina-klass, utanför Helsingfors vid ett annat tillfälle. Foto: MKFI, CC0, PD. Filmen: Marina R Freeman, Youtube.)

– Finnish Navy to modify its missile boats of Hamina-class and to equip them with new Swedish Saab light torpedo system.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]