Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Begreppet med skyddsstyrkorna är inte riktigt solklart

När frågan kommer och man instinktivt känner att man inte med säkerhet rättvist kan besvara den, eller finna stöd någonstans, har det blivit dags att ta upp det här med ordning vad gäller organisation och namn. Hur ligger det egentligen till med ”De nationella skyddsstyrkorna” nuförtiden?

Hemvärnet framställs på sina håll vara samma sak, alltså synonymt med, de nationella skyddsstyrkorna. I Försvarsmaktens kommunikation har det dock hetat Hemvärnet MED de nationella skyddsstyrkorna, en antydan om att HV utgör en del av dessa? På sistone förekommer båda varianterna, desamma som med, om vartannat.

Intill rubriken högst uppHemvärnets hemsida finns en stödjande underrubrik i bestämd form ”Nationella skyddsstyrkorna” men i t ex uppgifts-, bataljons- och kompanipresentationerna är man på många håll förband i eller med de nationella skyddsstyrkorna, liksom i Rikshemvärnschefens anvisningar för Hemvärnet 2015 och planering 2016 samt inriktning 2017 där man tydligt är ”med de nationella skyddsstyrkorna”.

Den som intresserar sig för att bli Skyttesoldat i Hemvärnet och besöker Försvarsmakten Jobb & karriär för information, får uppgiften förklarad med ”Som skyttesoldat i nationella skyddsstyrkorna är dina huvuduppgifter strid, spaning och bevakning.” Hemvärnet nämns endast i rubriken och som verksamhetsområde under Snabbfakta.
På Försvarsmaktens officiella hemsida nämns inte de nationella skyddsstyrkorna över huvud taget i presentationen av Hemvärnet.

Väljer man att gå externt, t ex till Wikipedia och söker på De nationella skyddsstyrkorna skickas man automatiskt till Wikisidan om Hemvärnet. Där får man lära att Hemvärnet bytte namn till ”Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna” för 12 år sedan men att namnet inte ”ändrades formellt”. I samma artikel säger man dock också att ”Hemvärnet är en del av armén och ingår i de nationella skyddsstyrkorna”. Inte heller Google bringar någon klarhet.

Så, hur ligger det egentligen till med ”De nationella skyddsstyrkorna” nuförtiden? Hemvärn? Fler aktörer (som hamnat i skymundan)? Flyter det här verkligen p g a saknad formalia bör beslut tas, eller är det en fråga om behov av bättre styrning och organisationsinformation på området?  Att någon uppifrån pekar med hela handen?

Det är kanske inte en stor fråga men det är ändå viktigt och ärligt att tydligt kunna kommunicera en så omfattande och betydande del av rikets försvar, kris- och samhällsstöd på ett korrekt sätt. Inför alla som är en del av det, i kontakten med allmänheten och inte minst till media.

Läs även Semper Miles: 70 hemvärnsmän i pågående eftersök sedan igår kväll och Militär och myndigheter övar försvar på västkusten samt Det rekorderliga folket och Hemvärnet firar 75 år 2015 

(Bilden är från hemvärnsövning med strid i bebyggelse i Medelpad förra året.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]