Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Välmatad totalförsvarsövning för samverkan på stabsnivå

Den avancerade övningen Geltic Bear, ledningsträning och samverkansövning på stabsnivå, går nu igång och det blir som vanligt till att räkna med rätt hektiska turer där i Enköping! Normalt roteras landets hemvärnsbataljoner att medverka vartannat år tillsammans med försvarets frivilligorganisationer, länsstyrelser, kommuner, polisen, räddningstjänsten m fl.

Genom beslut och samverkan utifrån välmålade scenarier med tillhörande mediespel leds insatser dygnet runt för samhällets bästa. Vilka krav ställs i given situation? Vilka omfattas? Vad finns på olika nivåer i form av gjorda förberedelser och skapade rutiner, samverkan m m? Det är 19:e gången den årliga övningsserien hålls med möjlighet att testa, utvärdera och justera vilket skapar och bibehåller struktur, erfarenhet och gemenskap för vårt totalförsvar.

Läs även Semper Miles: Lite förhandsinfo om övningar i och kring Sverige och NATO:s vetenskapspris till svensk officer samt Hemvärnet i fler roller och som egen försvarsgren

(Bilden: Stabspersonal i arbete under ett tidigare års Geltic Bear.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]