Foto: Försvarsmakten

Uppgraderad brandresurs

Förra sommarens insatser vid brandbekämpning fick välförtjänt god press och i år har även Hkp14 och 16 fått godkännande att medföra s k Bambi Buckets, vattentunnor, som hängande last. Systemet har hittills funnits för Hkp10. Hela 2500 liter vatten medförs per tur och kan antingen portioneras ut eller släppas vid ett och samma tillfälle. Utbildning av fler besättningar sker löpande.
”Försvarsmakten ska enligt lagen om stöd till samhället stödja vid kriser, i den mån det går att göra med befintliga resurser. Man får alltså inga extra resurser, pengar eller personal, för uppgiften och kan inte ha några besättningar som står i beredskap. I stället har det löst sig genom att personal vid behov avbryter ledigheter och semestrar för att hjälpa till.”

Här finns mer i ämnet: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/07/brandbekampning-med-helikopter/