Värmebölja på gott och ont

Det har varit varmt nu. Mycket varmt. För en del är det rena himmelriket men en extremt hög max- och medeltemperatur över tid kan ställa till det. Vad är då hög temperatur? SMHI använder följande varningsbenämningar och tröskelvärden:

  • Meddelande om höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26 °C tre dagar i följd
  • Klass 1-varning för mycket höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30 °C tre dagar i följd
  • Klass 2-varning för extremt höga temperaturer: Klass 1-varning utfärdad och prognos på att perioden med maxtemperatur på minst 30 °C kan bli längre än 5 dygn och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33 °C tre dagar i följd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram rapporten Värmens påverkan på samhället – en kunskapsöversikt för kommuner med faktablad och rekommendationer vid värmebölja. Ett 80-sidigt dokument som sammanställer kunskap om vad som kan hända eller har hänt i samhället under värmeböljor, vad man kan göra för att minska de negativa konsekvenserna samt att göra denna kunskap lättillgänglig för verksamhetsutövare på kommunal nivå. En hel del av innehållet är dock även intressant och användbart för gemene man.

Länk till dokumentet: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27620.pdf