Foto: Jbarcena

Helikoptrar och verket med en egen läskig kultur

Kan det ha blivit hög tid att någon med ryggrad på högsta statlig nivå drar fram det här i ljuset, för lagförande och för att se till att entlediga Sjöfartsverket från verksamheten med landets räddningshelikoptrar? Kraftigt motarbetade har SVT:s Uppdrag granskning vid flera tillfällen sedan 2014 försökt syna Sjöfartsverket och deras verksamhet i sömmarna och det ser inte direkt bra ut, för att uttrycka det milt.
Vore det kanske bäst ifall vi istället samlade och säkrade helikopterverksamheten under Försvarsmakten?! Eller är allt bra som det är eftersom det här inte lett någonstans?
Affären (affärerna) är i grunden sorglig då det ställer hela Sjöfartsverket och alla dess medarbetare i dålig dager, varav de flesta säkert är alldeles förträffligt duktiga och beredda att följa både lagar och regler men….

Det började med ett akut behov av helt nya helikoptrar med kravspecifikationer som såg ut att gynna italienska Agusta Westland och deras AW139. En miljardaffär med många konstiga turer som externa hemliga bulvaner, privata oregistrerade mail, möten utan diarium eller dokumentation och handslag på affären ett par månader innan upphandlingen offentliggjordes. Förhalning, hemlighetsmakeri, lögner och lagbrott om vart annat. Man har också lyckats fördyra verksamheten med ca 50 procent. Sedan löneavtalet 2014 har lönekostnaderna ökat kraftigt enligt Riksrevisionen, med skenande kostnader för extrema mängder övertid. Bara övertiden för de fem helikoptrarna låg på 52 miljoner kr förra året.

En otäck spiral av dålig och farlig kultur som spridit sig i verket uppifrån och ner.

Motdragen har varit bl a att bevisa sin oskuld med inhyrda jurister som lyckats gå i god för Sjöfartsverket.
Nu senast har man försökt komma runt gällande offentlighetsprincip och redovisar mycket konstiga siffror rörande uppdrag med betydligt mer verksamhet än vad som egentligen utförts. Tidigare i år stod fyra av landets fem räddningshelikoptrar satta ur beredskap p g a tekniska- och ”mer oklara pilotrelaterade mjukvaruproblem”. I samma veva gjorde piloten i helikopter LG 005 ett möjligt livsfarligt utfall mot journalister på Norrtälje flygplats, något som bortförklarades (med en motbevisad lögn) av chefen för helikopterenheten.

Man tycker själva att det ”är jättedumt, så får vi inte göra” och ”det har gått för fort”, enligt kommunikationsdirektören som fått klä skott. De inblandade klarar sig dock bra enligt slutklämmen i Uppdrag gransknings senaste program:

Generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl har slutat och får 3,3 miljoner kronor i avgångsvederlag
Stf generaldirektör Noomi Eriksson är idag direktör med ansvar för styrning och planering
Ulf Holmgren, juristen på Sjöfartsverket som arbetade med helikopteraffären har tillträtt den nyinrättade tjänsten Strategisk inköpsdirektör
Lisa Levander som förhandlade fram det dyra avtalet med piloterna är idag chefsjurist på Sjöfartsverket
Advokat Helena Rosén Andersson från Advokatfirman Lindahl, vars externa utredning påvisade att Sjöfartsverket inte brutit mot lagen om offentlig upphandling har av regeringen utnämnts till justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen

Den nytillträdda generaldirektören Katarina Norén, som närmast kommer från Trafikverkets ledningsgrupp, kommenterade i förrgår: ”Jag har kommit in i en imponerande verksamhet som har haft – och fortfarande har – en hel del saker som behöver förbättras men min bedömning är att vi definitivt är på rätt väg i helikopterverksamheten /../”


Uppdrag granskning, Säsong 18 – Helikopteraffären: facit (58 min)
– – – –
Uppdrag granskning, Säsong 15 – Det italienska handslaget (59 min)
Uppdrag granskning, Säsong 15 – Det italienska handslaget: del 2 (59 min)
Uppdrag granskning, Säsong 16 – Räddningshelikoptern som inte kom fram (inslaget, 25 min)

Sjöfartsverket

Läs även Semper Miles: Ingen garnison, ingen sjukvård, ingen landsbygd? och Togs och tas alla möjligheter för avvecklad materiel? samt Försvaret – hur det blev

(Bilden visar en Agusta Westland AW139 (i spansk tjänst), den typ som sedan april 2016 flygs av Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. Foto: Jbarcena, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

– The Helicopter related affairs at Swedish Maritime Administration ”Sjöfartsverket” continues to surprise with its ill stained culture

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]