Tummen upp för Arsenalen, Strängnäs

Lite inkognito besökte vi idag Arsenalen, Sveriges försvarsfordonsmuseum i Strängnäs. Med erfarenheter från andra museer med liknande inriktning (bl a Deutsches Panzermuseum i Munster) kan vi varmt rekommendera Arsenalen med sin imponerande samling. Det är Skandinaviens största militärfordonsmuseum med ett 70-tal uppställda fordon från tidigt 1900-tal till modern tid med fokus på Sverige och det svenska försvaret, men även en del högintressant från andra länder som andra världskrigets Tyskland och Sovjet/Warsawapakten. Redan utanför entrén nickar man igenkännande och tänker IKV och Hägglunds. En bra start och det blir bara bättre och bättre. TOLO:n i en snöig miljö väcker också realistiska minnen för många – med mera!
På plats finns i sommar även den lilla utställningen med motorcyklar som tjänstgjort och tjänstgör i försvaret. Ett klart lyckat inslag. Vidare presenteras självklart ärorika Kungliga Södermanlands regementes historia fram till slutet 2005. Vid ett besök får man inte heller missa Soldattorpet från mitten av 1800-talet och Figurmuseum som är en imponerande samling tennfigurer som täcker många, många scenarier och epoker. Fik och shop och en avdelning där de yngre får prova på finns också! Kolla gärna kalendern på webbsidan också ifall du önskar lite extra aktivitet! Funtrak och fordon i rörelse samt stora uppvisningsdagen ligger i fas i augusti och september.

Mer info och detaljer på Arsenalens webbsida: http://arsenalen.se/