Nya Unibest 2015 finns att tillgå

Nya Reglemente Uniformsbestämmelser 2015 (Unibest FM 2015) finns nu tillgänglig online från Försvarsmakten. Inte mindre än 659 sidor regler för hur olika uniformspersedlar och tjänstetecken sammansätts till uniformer och ger anvisningar för olika uniformers bärande. Ett ovärderligt dokument!

”Uniformerad militär personal, i och utom tjänsten, bidrar till den gemensamma trygghet, styrka och stolthet som myndigheten representerar”

UPPDATERAT: Ny version med revidering #3, 2019-10. I första hand nya tjänstegrader:

Försvarsmakten – Unibest FM 2015 A3 (PDF 22,1 MB)