Bläddra nya Handbok Hemvärn – finns här

Den är rykande färsk! Handbok Hemvärn (HvH 2016) publicerades och gäller fr o m maj 2016. ”Syftet med denna handbok är att i första hand ge stöd till Hemvärnets chefer och befattningshavare med personalansvar vid hemvärnsförbanden” men nu kan vem som helst få en samlad bild av det moderna, övergripande, svenska Hemvärnet. Det är en diger publikation med sina 318 sidor men logiskt uppbyggd, lätt att hitta i och illustrerad, självklart producerad i första hand för den anställda/kontrakterade personalen som berörs men där en hel del även fungerar som (fördjupad) försvarsinformation för den gediget intresserade eller allmänt vetgirige. Se direktlänk till PDF nedan!

Hemvärnet – Våra uppgifter:
”Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.
Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter. Vid skogsbränder, översvämningar, pandemier eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför Hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället.”

UPPDATERAT: Handbok Hemvärn 2018 (PDF, ca 8,7 MB)
Handbok Hemvärn 2016 (PDF, ca 8 MB)

Bli hemvärnssoldat – om dina möjligheter

Bli hemvärnssoldat – intresseanmälan

Läs även Semper Miles artiklar: Det rekorderliga folket samt Nya Unibest 2015 finns att tillgå

(Bilden visar HvH på ett foto ”Hemvärnsövning i Skåne” av Joel Thungren/Försvarsmakten/Swedish Armed Forces. Bilder HvH:s omslag: Foto: Magnus Barcheus Illustration: Christian Wallenius )

Noteras: ”Inget i denna handbok omfattas av sekretess.”