Foto: Elisabeth Forsman/Försvarsmakten

Bilkåren stödjer polisen vid kris

Efter många år av samarbete med flera myndigheter som bl a Svenska kraftnät och Trafikverket får den frivilliga försvarsorganisationen Bilkåren ytterligare ett viktigt uppdrag fr o m i år. Inför storskalig utrymning och vid stora påfrestningar ska man bistå polisen med främst buss-, lastbils- och bandvagnsförare. Nyheten presenterades tidigare idag.
Riksbilkårchef Malin Dreifaldt: ”Vi är mycket glada att ha fått förtroendet att utveckla detta uppdrag i samverkan med Polismyndigheten. Vi har lång erfarenhet av att både rekrytera och utbilda frivilliga till samhällets krisberedskap, så det känns bra att få vara med och bidra även här.”

Mer om Bilkåren samt rekrytering och utbildning

(Bilden med Malin Dreifaldt är från ett tidigare tillfälle.)