750 i hemvärnsövning i Stockholms södra skärgård

Nu brakar det loss! Från och med idag Måndag genomför 28.Hvbat, Roslagsbataljonen, krigsförbandsövning samt Rikshemvärnschefens insatsövning i södra Stockholm. Förutom 28.Hvbat deltar också hemvärnsinsatskompanier från Småland och Örebro. Totalt rör det sig om cirka 750 soldater som främst i och kring områdena Berga, Gålö, Hårsfjärden och Muskö kommer att öva flera moment som t ex bevakning, eskort, skydd och förflyttning till lands och till sjöss. Allmänheten är informerad om att lösskjutning kommer att ske. Även flygverksamhet kommer att förekomma. På det hela taget ser det ut att kunna bli en mycket bra övningsvecka.

Övningarna pågår under perioden 5-11 oktober.

Om Roslagsbataljonen