Sverige lämnar vidare i Nordiskt försvarssamarbete

Året går mot sitt slut liksom Sveriges ordförandeskap i Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Det har varit ett framgångsrikt år där gruppen bl a tagit fram och beslutat om en aktionsplan för att praktiskt implementera NORDEFCO Vision 2020 (se ”Cooperation Area Armaments Yearbook 2015” nedan). Ordförandeskapet övertas av Danmark.

NORDEFCO är ett nordiskt försvarssamarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island för samarbete kring försvarsrelaterade frågor av gemensamt intresse. Syftet är att stärka ländernas försvar, hitta synergieffekter och främja effektiva lösningar. Man kan även samverka kring gemensam utbildning, gemensamma team eller förband i internationella insatser. Ytterst ansvariga för verksamheten är de nordiska försvarsministrarna.

NORDEFCO – Officiell hemsida

Cooperation Area Armaments Yearbook 2015 (PDF)

Läs även Semper Miles artikel: Läge och samarbeten för Norden, Baltikum och Nato