Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

JAS-skydd över Stockholm

Flygvapenövning 2015 engagerar stora delar av vårt försvar med flygningar dygnet runt, främst över Gotland, Öland, östra Östergötland, östra Småland och Blekinge men förekommer även på många andra platser i Sverige. Viktigt övande och helt naturligt då hela landet ska försvaras och utgör ”arbetsområde” för våra piloter.

Natten till idag utfördes moment över och kring huvudstaden. Självklart ska Stockholms luftrum också omfattas. Det tackar vi för och viftar bort det fåtal oförstående som blivit nervösa och givits stort utrymme i media. Fenomenet med dessa överkänsliga kallas på sina håll ”fredsskadade” och består av naiva, historielösa människor som fräckt tar demokrati, fred och frihet för givet, även om ingen står upp och försvarar dessa viktiga grundstenar. Överkänsligheten hos det svenska folk som Försvarsmakten har i uppdrag att skydda är absolut inte utbredd. Tvärt om förstår de flesta varför vi har ett försvar, att det behöver bli ännu större och att det måste övas.