Försvaret behöver fördubblas

Det försvar som riksdagen på tisdagen beslutade om är halva den minimivolym som krävs. De ofta sagda klyschorna om att inget direkt militärt angreppshot mot Sverige föreligger, samt att Sverige skulle ha haft fred i 200 år, försvårar allvarligt dagens debatt om vårt försvar, skriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker.

Läs hela artikeln: http://www.svd.se/officersforbundet-forsvaret-behover-fordubblas