Foto: Christina Gjertsen/Forsvaret

Fakta för HV:s framtid i ljuset först efter riksdagsvalet

Det norska hemvärnet består idag av 45 000 soldater men storleken är en het potatis där regeringen vill dra ner antalet medlemmar till 38 000. Samtidigt visar uppgifter i en ännu opublicerad och delvis hemligstämplad helhetsstudie, genomförd av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), att det istället finns behov att öka numerären till minst 51 806 man. En siffra som försvaret internt dessutom anser vara försiktigt tilltagen i förhållande till hemvärnets uppgifter och ansvar.

Studien beställdes och har pågått sedan januari. FFI har dock vid flera tillfällen under våren meddelat att man förvisso fått önskemål från hemvärnet om att genomföra arbetet men att det inte inletts då man tvingats avvakta en annan undersökning, den s k Landmaktstudien och Stortingets påföljande behandling av denna.

I samband med ett möte den 1 juni med FFI och försvarsdepartementets avdelning för försvarspolitik och långtidsplanering (FD IV) klargjorde hemvärnets sambandsofficer, övlt Vaagland, att rapporten var i stort sett klar att presenteras. Ändå ansågs tillfället som illa valt av försvarsdepartementets representant, ”Litt dårlig timing”, och ämnet senarelades utan diskussion till slutet av oktober.

Till saken hör att Norge går till Stortingsval, alltså val till riksdagen, den 11 september. Det innebär att studien med de viktiga uppgifterna kring norska hemvärnets framtid, i tysthet kommer att hamna i nästa mandatperiod. Kanske lägligt för en sittande regering som ser behov av ett mindre hemvärn och totalförsvar?

Heimevernet, Norge

Hemvärnet, Sverige

Läs även Semper Miles: Varggrått samlar och stärker norska Hemvärnet och Norges storsatsning på F-35 riskerar bli ännu dyrare samt Förbättring genom nedskärning när 126 polisstationer försvinner?

(Bilden är från hemvärnsövningen Oter i juni i år. Foto: Christina Gjertsen/Forsvaret.)

Källor: Prosjektet Norges forsvarsevne – Aldri mer, Forsvaret, Wiki

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]