Foto: HMS Karlstad/Försvarsmakten

Att återföra hamnen kan innehålla en tuff men mycket viktig lärpenning

Under ”Kejsarens nya kläder-perioden” förlorades Försvarsmaktens hamnanläggningar på Gotland. Sedan en tid är det ändrade förutsättningar. Jakten på hamnar till den svenska Marinen har pågått i åratal och går vidare.

De flesta minns väl turerna som pågick kring Kappelshamn (som till slut hamnade rätt i december 2016) och inte minst Marinhamnen i Fårösund, även känd som ubåtshamnen och K3-hamnen?
Den senare har köpts och sålts ett par gånger på den öppna marknaden för höga belopp och med idéer om att hyra- eller låna ut till Fortifikationsverket (FORTV) och försvaret. Något som inte blivit av då full äganderätt är viktigt för den militära verksamheten. Därför pågår förhandlingar för köp men avståndet mellan parterna är mycket stort enligt uppgift i Gotlands tidningar. Ägaren Artmax inköpspris var på hela 62 miljoner kronor och FORTV ska ha lämnat bud på 20 miljoner.

Skulle man lyckas få till en affär ska sedan hamnen och området ställas i ordning igen och, vad vi erfar, noga säkras över och under vattenytan efter alla år som gått. Slutligen kan man såklart önska att det i regering och riksdag generellt dras lärdomar kring långsiktighet för försvarsarbetet och att fortsatt vara mycket försiktiga när det gäller att avyttra försvarsegendom och anläggningar. Marinhamnen i Fårösund såldes 2004 till det nya statliga bolaget Vasallen vars uppgift var ”att äga eller tillfälligt inneha de av Försvarsmakten nedlagda försvarsfastigheterna” för 4 miljoner kronor och som sedan sålde vidare till privata intressen för 18 miljoner.

Läs även Semper Miles: Försvarsmakten äntligen i hamn på norra Gotland och Militär byggnation för ett par miljarder om året framöver samt Starkt framåt på Gotland trots ständiga prövningar

(Bilden: En svensk korvett av Visbyklass från ett tidigare tillfälle.)

– Ongoing negotiations to repurchase important former Navy facility on Gotland Island might contain an expensive lesson. Some 13 years ago sold to market interests for 18 million SEK, now available for 62 million!

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]