Turerna kring Kappelshamn under förstoringsglaset

Igår rapporterade vi om försvarets avböjande att köpa hamnen i Kappelshamn från Region Gotland. Efter en närmare titt visar det sig att det bara är det senaste i en följetång vad gäller den hamnen och med ytterligare historik att det faktiskt finns tveksamheter för ett köp, synliga även för oss utomstående.
(Försvarsutskottets ordförande Allan Widmans önskan om svar från Försvarsministern kring turerna, samt vilka planer som nu gäller, är dock fortfarande helt på sin plats eftersom Marinen verkligen behöver baseringsmöjligheter för örlogsfartyg på Gotland.)

Hamnen säljs enligt Turismnytt.se ”med krav på hamnändamål men det finns inga krav på att rusta upp kajen vilket skulle kosta åtskilliga miljoner kronor” (enligt uppgift i Sveriges Radio P4 Gotland ”upp emot 20 miljoner”) eller som tekniske direktören uttryckte det redan 2011 i en kommentar till försäljningen: ”Den skulle kosta [oss] för mycket att rusta upp.” Man lockas således att fundera kring skick på, och möjlighet till bruk av, vad som säljs. Vidare har Försvarsmakten även påtalat idéer om att lösa baseringen med överenskommelse om nyttjande ifall Rederi AB Gotland, ”Gotlandsbolaget” förvärvade/förvärvar hamnen.

Här är lite historik fram till nu:

2005, Vid ett samrådsmöte om utvecklingen i Gotlands handelshamnar konstateras att Gotlandsfärjorna haft Kappelshamns hamn som reservhamn men att den är för liten för de nya färjorna. Man planerar därför att bygga en ny färjeklack i Slites hamn som istället kan fungera som reserv.

2008, Hamnen i Kappelshamn bjuds ut till försäljning efter Tekniska nämndens förslag och Kommunstyrelsens beslut.

2009, Gotlandsbolaget som bl a driver Destination Gotlands färjetrafik, är villiga köpa hamnen för 1.150.000 kronor men under sommaren/hösten 2009 kräver Kappelshamnsborna att försäljningen ska stoppas eftersom de är oroliga för vad det ska bli av hamnen. Konstnären Channa Bankier varnar även i tidningen Hela Gotland för att ”Kappelshamn kan bli nästa pinsamma Gotlandsskandal” då konkurrenssituationen kunde sättas ur spel.

april 2011, föreslår arbetsutskottet försäljning igen vilket Regionsstyrelsen uppdragar Tekniska nämnden att fullfölja våren 2011.

juni 2011, i tidningen Hela Gotland kan man läsa bl a följande i artikeln Fortverket letar ny hamn på Gotland: ”Regionens tekniske direktör Bertil Klintbom förklarar att Kappelshamn inte var Fortifikationsverkets förstahandsval” och att man avsåg erbjuda Fårösunds lanthamn istället. (Mer om det spåret har vi vid en första undersökning inte kunnat finna. Säkert är dock att det inte blev något av.)

29 november 2012, Sveriges Radio P4 Gotland: Åke Svensson, Regionstyrelsens ordförande säger att det finns tre alternativ – att hamnen säljs till Gotlandsbolaget, att den går ut på försäljning igen, eller att regionen behåller hamnen. Det sistnämnda hålls för ohållbart då Region Gotland får lägga ut ett par hundra tusen per år i underhåll och en upprustning av den slitna kajen beräknas kosta uppemot 20 miljoner kronor.

5 mars 2015, Sveriges Radio P4 Gotland: Försvarsmakten har visat intresse för ”den slitna hamnen” i Kappelshamn. Intresset verkar nu dessutom vara väckt hos fler. Tommy Gardell, ordf Tekniska nämnden: ”Det finns de som är intresserade av att köpa och ligger på. Men det som är nytt är att Försvaret har visat intresse också och då måste vi avvakta vad försvaret säger.” (Något pris eller intervall för bud har inte kunnat hittas.)
”Om Försvarsmakten säger nej säljer Region Gotland [hamnar] hamnen på öppna marknaden i vår. Gotlandsbolaget är intresserade. Regionen ska ju inte äga en hamn som inte har någon verksamhet och som bara står och förfaller.”

29 oktober 2015, Enligt Regionstyrelsens sammanträde tar regionen nya tag för öppen försäljning då Försvarsmakten något försenat meddelat att man inte avser lägga något bud.

6 december 2015, Sveriges Radio P4 Gotland: Nytt försök att sälja Kappelshamns hamn. Hur tävlingen ska gå till ska regionstyrelsens arbetsutskott titta på vid sitt möte på tisdag två dagar senare. Förhoppningen är att hamnen i Kappelshamn ska kunna säljas redan under våren 2016.

16 december 2015: Ledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar genomföra en konkurrensutsatt försäljning av Kappelshamns hamn. Fastigheten omfattar 8.588 kvm och är bebyggd med en byggnad.

31 januari 2016, Turismnytt.se: Området säljs som platsmark med krav på hamnändamål men det finns inga krav på att rusta upp kajen vilket skulle kosta åtskilliga miljoner kronor.

2 februari 2016, Sveriges Radio P4 Gotland: Försvarsutskottet önskar veta hur Försvarsministern ser på de framtida möjligheterna till tillfälliga baseringar i hamn på Gotland.

Läs även Semper Miles artikel från igår: Det blir alltså inte heller i Kappelshamn

Källor: Region Gotland, HelaGotland.se, Sveriges Radio, Turismnytt.se