Toppmoderna svenska SEP – en fantastisk möjlighet

BAE Hägglunds arbetar vidare i kampen att övertyga och få till produktionen av vad som kan vara ett av de mest intelligenta fordonslösningarna i modern tid. SEP (eller Splitterskyddad enhetsplattform) som systemet kallas, presenterades t ex ånyo på den gigantiska försvarsmässan Eurosatory i Frankrike.

Tidigare i veckan fick vi en glimt av den i Örnsköldsvik! Den påminner kanske om andra men den bygger på ett unikt sätt att se på saker och ting, det svenska sättet där innovation och ekonomi stadigt går hand i hand. Hägglunds har inte bara tagit fram ett skyddat transportfordon, det blev istället mer bredd med SEP, en splitterskyddad enhetsplattform på både band och hjul. Det ”magiska” i sammanhanget är just enhetsplattform eftersom det här enkelt kan utgöra grunden för en massa uppgifter, något som skapar synergi och smidighet i alla led när det gäller bruket av fordon och tillhörande materiel.
Konceptet med SEP har pågått i flera år men ansågs dock för dyrt att utveckla på egen hand i Sverige varför de stora planerna lades på hyllan och en offentlig försvarsupphandling blev aktuell. Där deltog BAE Hägglunds med både SEP och varianten Alligator men efter flera turer köptes 2010 istället fordonet XA-360 AMV från finska Patria – Pansarterrängbil 360.

SEP förtjänar all respekt och uppmärksamhet och borde vara ett naturligt val för vilket modernt försvar som helst, t ex det svenska försvaret! Därför önskar vi BAE Hägglunds lycka till med det fortsatta arbetet. Att rakryggat synas med det här konceptet är helt riktigt och torde locka en och annan klartänkt ansvarig som ser helheten trots bruset runt omkring. Och med det sagt passar vi även på att skicka en uppmaning om noga överväganden inför kommande upphandlingar till regeringen, FMV och Försvarsmakten.

”SEP består av fordonsplattformar, band- eller hjulgående (6 eller 8 hjul) som tillsammans med en rollmodul utgör ett komplett fordon. Rollmodulerna är i sig utrustade på olika sätt för att ge fordonet olika funktioner, exempelvis trupptransport, ambulans, ledningsfordon, bärgningsfordon o s v. Rollmodulsystemet ger SEP en ändamålsenlighet (att alltid ha rätt funktion med rätt skydd och rätt framkomlighet) som inte finns någon annanstans.”

sep_8x8_bae-systems_film
Film: BAE Systems – Hägglunds SEP Armoured Personnel Carrier 8×8

Läs även Semper Miles: Återupprätta vår produktion av försvarsmateriel

(Bilden visar en SEP, Splitterskyddad enhetsplattform, 8×8 under urlastning.)

Källor: Defense Update, Eurosatory, BAE Hägglunds, Försvarsmakten, Wiki

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]