Foto: Combat Camera/Försvarsmakten

Större delen av norra Sverige blir övningsplats

För närvarande övas det friskt. Samtidigt som Våreld 17 går igång i söder, alltså på måndag, startar flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017 (ACE 17) över stora ytor i norr. Även här blir det en ordentlig kraftsamling. Totalt medverkar omkring 3 500 personer och i luften rör det sig om 100 plan från elva nationer som utgår från Bodö, Luleå och Rovaniemi.

ACE 17 är ett gemensamt arrangemang mellan Sverige, Norge och Finland där man även bjuder in flera länder att deltaga. Här får ledning, piloter och förband möjlighet att tillsammans, realistiskt öva storskalig planering, taktik och genomförande av flygoperationer i sammansatta styrkor av olika storlek. Även markförband ingår.
”Övningsscenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.” Ytan man tar i anspråk är enorm men nödvändig för aktiviteter av den här storleken. Utöver de tre värdnationerna medverkar Belgien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Storbitannien, Tyskland och USA.

Från svenskt håll deltar flera förband. Utöver Flygvapnet med enheter ur Norrbottens flygflottilj (F 21), Blekinge flygflottilj (F 17) och Skaraborgs flygflottilj (F 7) nämner Försvarsmakten: Högkvarteret, Artilleriregementet, Luftstridsskolan, Livgardet, Militärregion Nord, Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband samt Hemvärnet.

I Finland pågår parallellt de nationella övningarna Army North 17 och Air Defence Exercise 1/17 något som man naturligtvis kommer att dra ömsesidig nytta av. Flyguppdragen är av olika karaktär med allt mellan lufttankning till rena stridsuppdrag med bl a låghöjdsflygning och överljudshastighet.

Sedan 2013 genomförs Arctic Challenge Exercise vartannat år. Årets upplaga leds av Finland och kommer att pågå 22 maj – 2 juni.


Vår tolkning av finska försvarets beskrivning av övningsytan ”Map of Area of Operation” (klicka för större bild).


Film från senaste upplagan: Nordisk flygövning – ACE 15 (6:30 min)

Försvarsmakten – Arctic Challenge Exercise 2017

Läs även Semper Miles: Svenska enheter i full aktion över finska Karelen och Snart samtliga Nordiska flygbaser i viktigt samarbete samt FMV:s avskilda men välkända superanläggning

(Bilderna, förutom kartan, är ur Försvarsmaktens film Nordisk flygövning – ACE 15.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]