Foto: Anna Noren/Forsvarsmakten

Stor samövning för markstrid drar igång i Skåne

Omfattningen av övningen Våreld 17 är enorm med svenska mått mätt. Under den 22-29 maj samlar man under en dryg vecka ca 3 000 från olika förband runt om i landet (det utgör 2/3 av storleken för Arméövning 2015 som var den största och mest omfattande övning som genomförts på många år för våra markförband).

Ytan man tar i anspråk är följaktligen rejäl i centrala och östra Skåne, med flera platser från Revingehed i väst till Rinkaby i öst, Hässleholm i norr till Tomelilla i söder. Den aktiva verksamheten kommer till största delen att äga rum på Försvarsmaktens övningsområden men verksamhet på civil mark förekommer också liksom allmänt hög närvaro och mycket militär trafik i hela området.

Syftet med Våreld 17 är att samöva markstridskrafterna och öka förmågan. Följande förband deltar: Skaraborgs regemente (P 4), Södra Skånska regementet (P 7), Norrbottens regemente (I 19), Göta Ingenjörregemente (Ing 2), Ledningsregementet (LedR), Livregementets husarer (K 3), Trängregementet (TrängR), Artilleriregementet (A 9), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Livgardet (LG), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Markstridsskolan (MSS) samt Helikopterflottiljen (Hkpflj).

Allmänheten har informerats om vad som komma skall och är beredda på att det kan förekomma ”höga ljudnivåer” m m.


Områden som berörs av övningen (klicka för större bild)

Försvarsmaktens informationsblad inför Våreld 17 (PDF)

Läs även Semper Miles: Sveriges försvar står inför utmaningar men klarar uppdraget och P4 fortsätter leverera stark operativ reserv samt 13 garnisonsorter nu och då

(Bilden: Soldater under framryckning, Våreld 16.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]