Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Snart mer väpnat övande och samarbeten utomlands

Regeringen har till riksdagen föreslagit att svensk trupp redan från 1 juli ska kunna delta i utbildnings- och övningsverksamhet utanför landets gränser. Hittills har vi varit begränsade till ”fredsfrämjande verksamhet” när det handlat om dylika företag. En restriktion som nu alltså kan komma att tas bort och öppnar upp för all sorts deltagande och samarbeten, oavsett syfte. Beslutsvägarna ser också ut att kortas avsevärt.

”Det ska omfatta all slags övnings- och utbildningsverksamhet inom ramen för internationellt militärt samarbete och begränsningen i regeringens befogenheter att fatta beslut tas bort”, säger Marinette Nyh Radebo, pressekreterare på Försvarsdepartementet.

Det här skulle kunna skapa intressant svensk närvaro på många håll samt (underhålla) viktig kompetens både för för våra, och samarbetspartners, förband och organisation.

Regeringens proposition – Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (PDF)

(Bilden: ”Amerikanska och svenska soldater ur ingenjörsregementet bedriver försvarsstrid ur sin egen gruppering” i senaste övningen Cold Response.)