Foto: Pettersson Glenn 3243

Över 200 nya jobb på Kockums i Karlskrona

Det går bra nu och det behövs mer personal på både produktions- och tjänstemannasidan. I år har man hittills nyanställt ett 30-tal men det är en droppe i havet. För 2017 behöver Saab Kockums hitta ytterligare 100 medarbetare och behovet för de kommande åren 2018-2019 är 100 till!

Arbetet med den helt nya A26 går vidare, ”Världens modernaste ubåtsprogram”, där svenska försvaret hittills beställt två och det internationella marknadsläget ser ljust ut enligt Saab. En annan order för nybyggnation är ett nytt svenskt signalspaningsfartyg som ska ersätta HMS Orion (A201). Man genomför även halvtidsmodifiering av ubåtar i Gotlandsklassen, inklusive generalöversyn och uppgradering av ledningssystem.

Saab – A26 The Disruptor

Försvarsmakten – Ubåt typ Gotland

Försvarsmakten – HMS Orion

Läs även Semper Miles: Ubåtsmarknaden och A26 – världens modernaste ubåtsprogram samt Ubåt välkomnar mitt i rondellen

(Bilden: En annan ubåt, Södermanland, under översyn i Karlskrona 2015. Copyright Saab AB)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]