Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Operativ effekt och förmåga på Marinstridsdagarna i Karlskrona

Ökad marin förmåga – nu krävs leverans, är temat som man samlas kring vid årets Marinstridsdagarna den 26-28 januari i Karlskrona, som genomförs för sjunde året i rad. Det handlar om information och kunskap samt möten och nätverkande inom det marina verksamhetsfältet genom föreläsningar, seminarier, förevisningar och fördjupande diskussioner. Målgruppen är främst operatörer/tekniker vid de marina insatsförbanden och man räknar med god uppslutning. Tidigare år har det rört sig om tusentalet deltagare.

Det börjar med en dag gemensamma aktiviteter, föreläsningar o dyl följt av två dagar uppdelade på marinstridsområden.

Föranmälan är stängd men det kommer enligt uppgift även vara möjligt att registrera sig samt anmäla sig till föreläsningarna på plats under Marinstridsdagarna (antalet platser är dock begränsade).

(Bilden är från ett tidigare år.)