Foto: Karlbergskadetterna/Försvarsmakten

Fortsatt MHS-förkovran

Sommar och sommarlov? Inte för kadetterna på Militärhögskolan, Karlberg som fortsätter framåt och genomgår sommarkurser och sommarutbildning i juli och augusti. Stort! Fokus bygger på inriktning. Marinkadetter är ute med fartyget Gladan, flygkadetter läser teori och bekantar sig med olika flygfarkoster och markkadetter fjällvandrar samt hoppar fallskärm.

Läs mer på försvarsbloggen Karlbergskadetterna