Foto: Opklaringsbataljonen/Forsvaret

Fortsatt gott samarbete i söder

Danskarna är här och övar i Skåne tillsammans med 71 bataljonen från P7. Sedan några år har man utbyte med den danska spaningsbataljonen, Opklaringsbataljonen, på Bornholm vad gäller övning och kursverksamhet. Senast i juni i år var svenska styrkor på Bornholm och övade och nu är alltså danskarna hos oss. ”Det är alltid bra att samöva oavsett omfattningen. Det kan vara allt från att få förståelse för likheter och skillnader i organisationerna till att lättare se hur man ska kunna stödja varandra och förstå hur man ska använda varandras förmågor.” säger Kapten Martin Nilsson, ställföreträdande chef för 714:e kompaniet och Bataljonschefen för Oplaringsbataljon, Överstelöjtnant Brian Nissen understryker: ”Det är bra att vi kan få till den här övningen genom vårt fina samarbete, som goda grannar.”
Alltså är det här viktigt i både stort och smått. Det skapar och underhåller kunskap för samtliga, på båda sidor. Både i samarbete och som B-styrkor, i scenarier på platser som inte är ”inövade”. Ett föredömligt gott utbyte värdigt goda grannar.

Försvarsmakten: Goda grannar gynnar det nordiska samarbetet

Almegårds Kaserne på Bornholm

(Bilden är från ett annat tillfälle.)