Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Flygvapenchefen ny ÖB

Just nu presenterar Försvarsministern vår nya Överbefälhavare. Det blev, som många spekulerat, Flygvapenchefen Generalmajor Micael Bydén som får uppdraget efter avgående Sverker Göranson. En mycket duglig militär och person med en bred och intressant bakgrund inom Försvarsmakten. Han säger sig bl a se ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med nya hot och tillägger ”Det handlar nu i första hand om att leverera militär förmåga.” Bydén tillträder den 1 oktober.

Nyheten samt mer information från Försvarsmakten