Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Flyg, helikoptrar och markförband igång i Blekinge

Det övas i Sverige! Den 3 mars blir det än mer liv och rörelse då F17 genomför flygövning. Det kommer att förekomma lågflygningar med SK60, helikoptertrafik och landningar samt markförband i rörelse både med fordon och till fots. Eldgivning med lös ammunition. Platsen är nordväst och söder om Tving samt ner mot Kallinge. Övningen pågår i området hela torsdagen 08:00 – 00:00.

(Bilden är från ett annat tillfälle.)