Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Finska specialläkare ansluter svenska kontingenten i Mali

För att ytterligare stärka sjukvården vid den pågående FN-insatsen MINUSMA i Mali skickar Finland läkare som är specialiserade på vård av skottskador och skador orsakade av sprängmedel. En viktig resurs att ha gripbar. Gruppen kommer att bestå av upp till åtta personer och finnas på plats från och med februari 2017.

Både Sverige och Finland deltar i MINUSMA sedan starten 2013. Den nya enheten finska specialister kommer att fungera som en del av den svenska truppen, drygt 250 soldater stark.

Samarbete inom militär krishantering utvecklar även det finsk-svenska försvarssamarbetet. Genom att delta i en krävande krishanteringsoperation kan vi förbättra försvarsmaktens medicinalkapacitet. Dessutom samlar vi erfarenhet av vilka krav operationen ställer på personal och materiel.” säger finska försvaret i ett pressmeddelande.

Försvarsmakten: Om Mali – MINUSMA

Läs även Semper Miles: Utökad FN-insats i Mali med nya förutsättningar och Fortsatt hög sjukvårdskompetens i Mali samt Det viktiga svensk-finska försvarssamarbetet

(Bilden är från en fordonspatrull i Mali vid ett tidigare tillfälle.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]