Foto: Försvarsmakten

Fältövning på Gotland

Under ett antal dagar har personal från 7:e Lätta bataljonen från K3 och Livgardet genomfört fältövning på Gotland för att träna taktik, upplägg och planering i terrängen. Den här typen av övningen ger bl a möjlighet att utveckla nya planer och upplägg för framtida uppgifter. Fältövningen är en del i träningstrappan för 7:e Lätta bataljonen under innevarande år. Totalt övar staben cirka 12 veckor under 2015, vilket är lite mer än normalt.  Detta beror på att bataljonen är prioriterad samt att ett nytt ledningssystem är under införande.

Källa: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/06/faltovning-gotland/