Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Engelbrektson ny arméchef i sommar

Idag meddelade Högkvarteret att vi fr o m 1 juni får ny arméchef, närmare bestämt generalmajor Karl Engelbrektson. Han är idag utbildningschef i Försvarsmakten och chef för förbandsproduktionen.
Försvarsmakten: ”Engelbrektson är en internationellt meriterad officer som, förutom erfarenhet av internationell insats, under sin tid i Bryssel [vid Europeiska unionens militärkommitté] påtagligt bidragit till att utveckla samarbetet med EU och Nato. Dessförinnan var han chef för NBG 08 under både uppbyggnadsskede och beredskapsperioden.”

Arméchef generalmajor Brännström lämnar befattningen för att ta ansvaret för planering och genomförande av den multinationella övningen Viking, en av världens största övningar i sitt slag som kommer att genomföras 2018. ”Anders Brännström har under sin tid som arméchef tydligt angett riktningen för arméns verksamhet och genomdrivit en rad viktiga förändringar. Anders Brännström är mycket väl lämpad att ta ansvaret för Viking 18, som sedan starten 1999 utvecklats till en viktig övning för Försvarsmaktens nationella och internationella samarbete.”
säger generallöjtnant Anders Silwer, chef för produktionsledningsstaben.

”Jag önskar Anders Brännström och Karl Engelbrektson lycka till i sina nya roller. Övning Viking har stort genomslag och har med Anders Brännströms kunskaper och erfarenheter goda förutsättningar att även 2018 ge Sverige och Försvarsmakten ett välförtjänt gott renommé. Ett starkare försvar kräver en starkare armé. Arméstridskrafterna ska därför fortsatt utvecklas och öka sin krigsduglighet. Jag förväntar mig att Karl Engelbrektson med sin drivkraft och sitt tydliga ledarskap vidareutvecklar arméstridskrafterna nationellt och tillsammans med andra.” säger ÖB Micael Bydén.

IMG_1636
Wiki – Karl Engelsbrektson

20121029_nicgus03_AndersBrannstrom_014
Wiki – Anders Brännström

Källor: Försvarsmakten, Wikipedia

(Porträttfoton: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten resp Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten.)