Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Avlöst i Mali med den äran

Tjänstgöringstiden i västafrikanska Mali är sex månader och i måndags var det dags för formellt överlämnande i lägret Camp Nobel, Timbuktu när styrkan Mali 03 ersatte Mali 02. Den svenska kontingenten består av ca 250 soldater och specialister och har till uppgift att samla in underrättelser till stöd för FN:s insats. Ett jobb man genomfört och genomför med den äran.

Chefen för sektor väst, brigadgeneral Sidiki Traoré från Burkina Faso hälsade Mali 03 välkomna med orden ”Jag är säker på att ni kommer hålla samma höga nivå som era föregångare. Den svenska styrkan är en viktig faktor till FN:s förmåga i sektor Väst. Lycka till!”
Ett uttryck för både erkännande och kravställning som nytillträdde kontingentchefen överstelöjtnant Markus Höök med manskap säkerligen bär med sig nu två dagar in i det nya jobbet.

Läs även Semper Miles artiklar: Chefen nöjd med svenskarna i Mali samt Fortsatt hög sjukvårdskompetens i Mali

(Bilden föreställer Övlt Jonas Lotsne som formellt lämnar över till Övlt Markus Höök.)