Foto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Alla dagar är bra dagar på Gladan

HMS Gladan och HMS Falken är två segelfartyg i Skonertdivisionen, ett utbildnings- och rekryteringsförband som utbildar framför allt blivande officerare i sjömanskap under realistiska förhållanden. Falken är för närvarande hemma efter att under januari till augusti seglat Atlanten, Medelhavet, Nordsjön och våra svenska vatten. Hon påbörjar närmast avriggning och generalöversyn.

Gladan befinner sig på resa och är just ni i Engelska kanalen på väg till nästa anhalt som är Brest, en viktig och framträdande hamnstad i nordvästra Frankrike. Besättning på Gladan är totalt ca 40 officerare, manskap och elever. Senast rapporterade man bl a om strålande sol, svag vind, man över bord-övning och bad i öppet hav.

Skonertdivisionen följer en stolt obruten tradition av skolfartyg i svenska flottan sedan 1796. Dagens fartyg är sjösatta 1946 och 1947 och mäter 39,3 meter full längd med ett djupgående på 4,2 meter. Man kan sätta 9 segel med en total area av 680 kvadratmeter. Deplacement 220 ton. De kräver således en del givande och tagande av sin besättning.

Dagen på Gladan avrundades med en nedåtgående sol i horisonten och delfiner om babord. Och färden för segel går vidare med mål som Lissabon, Kap Verde och Las Palmas. Följ dem via resebrev o dyl på deras livfulla och aktiva blogg:

Försvarblogg – Gladan och Falken