Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Marindagen 2016 i Karlskrona på lördag

Raden ”risk för starkt ljud” sticker ut och är återkommande i nästan all kommunikation man kommer i kontakt med rörande årets Marindagen. Bara det väcker förhoppning och förväntan (även om det såklart mestadels kommer att vara lugnt). Vad bullrar då? Jo, här utlovas bl a JAS 39 Gripen, stridsförevisning, vinschning med Hkp14, skyddsvaktsuppvisning m m. När man sedan börjar inse hela omfattningen känns det lite som i ”fornstora dar”. Programmet är synnerligen välfyllt med punkter och händelser med massor från vårt moderna försvar till spännande historisk miljö i och kring hela örlogshamnen, både på fastlandet och på Lindholmen. Här gäller det att planera sin dag! Det är bara att sända ett stort tack till arrangören och alla som deltar för det här kommer att glädja många. För den som befinner sig i Karlskrona nu på lördag är det här en riktig fullträff som börjar klockan 10:00.

Program för Marindagen 2016, detaljerat och bra med viktig information (PDF)

Video – vinschning med Hkp14 (0:58 min)

Läs även Semper Miles: Tio dagar storövning med Swenex-15 på syd- och västkusten samt Kärnvapenbestyckad ubåt fast utanför Karlskrona

(Bilden är från Marindagen ett tidigare år.)

Källor: Försvarsmakten, Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, Karlskrona kommun och Länsstyrelsen Blekinge län