KKrVA – sammankomst i akademien

Kungliga krigsvetenskapsakademien håller delvis öppen akademiesammankomst i Sverigesalen på Försvarshögskolan nu på Onsdag den 9 september med start klockan 16:30. Den öppna delen pågår t o m pausen 18:00-18:15 och innehåller ämnena:

”EU som försvarsunion: betydelsen av unionen säkerhetsgarantier i en förändrad omgivning.” Visste du att EU-medlemsländerna är förpliktade att försvara varandra vid väpnat angrepp? Idag har USA och NATO ökat sin roll i Europa. Hur påverkar det förpliktelsen? Hur ser Sverige och Finland på säkerhetsgarantiernas relevans idag?

”Icke-militära hot och samhällets sårbarhet.” Hur är svenska samhällets möjligheter och förmåga att möta sårbarheter och akilleshälar? Analyser och studier som riktas mot några utvalda hot och scenarier. Rapporter från flera delprojekt i KV21.

Mer info, program och anmälan till sammankomsten

Om projekt KV21

Om Kungliga krigsvetenskapsakademien