Foto:Marco Nilsson/Försvarsmakten

Kära Gotland – i klartext

Det verkar som om kappan sakta börjat vändas efter vinden och Gotland ska försvaras. En positiv utveckling kan tyckas. Media rapporterar och många nickar gillande. Nu jäklar händer det saker! Men hur ser det ut i verkligheten? De politiker som nu ska se till att försvara Gotland är ju desamma som i åratal påstått, och ännu påstår, att resten av landet åtnjuter ett försvar och här spelar partifärg mindre roll.
Försvarsminister Peter Hultqvists bud var att stärka(!) försvaret av Gotland med ett mekaniserat skyttekompani om 150 man och i propositionen den 17 april tillkom att även ett stridsvagnskompani med 80 man skulle sättas upp. Inte överdrivet mycket och tidplanen är att dessa två kompanier ska vara fullt bemannade från 2018. Man talar om nyrekrytering men kan lockelsen att ytterligare skära och omfördela bli för stor? Mediefokus ligger ju dessutom f n på Gotland och inte på andra regioner av vårt land.
Om försvaret får kosta 40 miljarder så innebär överenskommelsen mellan Regeringen, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet att 1,7 miljarder extra årligen tillförs mellan 2016-2020. Det är 800 miljoner mer per år än regeringens ursprungliga bud. Försvarsministern klappar sig själv på axeln och anser att det är en viktig signal till omvärlden. I praktiken tillför de dock mindre än 5% av dagens redan tuffa försvarsbudgetläge – inklusive de extra 800 miljonerna. Det är svårt att tro att omvärlden, eller det svenska folket, på Gotland eller annorstädes, skulle imponeras nämnvärt. För att det ska ske får nog de styrande på allvar lyssna på folket, se behov och omvärld utan skygglappar och genast sluta uppleva försvaret som en marginell verksamhet!

Källor: SVT Nyheter, Sveriges radio, Wikipedia